شورای نگهبان طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی را تایید کرد

شورای نگهبان طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی را تایید کرد

[ad_1] عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز شنبه خود گفت: لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، همچنین طرح کاهش مجازات حبس تعزیری مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. ادامه دارد [ad_2] Source link