خدمت به جانبازان توفیق الهی است

خدمت به جانبازان توفیق الهی است

[ad_1] به گزارش روز پنجشنبه «ایثار»، سعید اوحدی پس از دیدار چهره به چهره با جانبازان بستری در بیمارستان نیایش خطاب به کادر درمانی این بیمارستان گفت: اگر درصدی از دعای جانبازان بستری در این بیمارستان شامل حال خادمان خود بوده و مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد، آینده و زندگی شما تأمین خواهد شد.معاون …

ادامه مطلبخدمت به جانبازان توفیق الهی است