سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور tagged posts

محکومان جرایم کرونا در گلستان زندانی نمی‌شوند

محکومان جرایم کرونا در گلستان زندانی نمی‌شوند

[ad_1]

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار داشت: این افراد و طرفین دعوا با موضوعات ناشی از کرونا پیش از دادگاه به شعب صلحی فرستاده می‌شوند تا با توافق طرفین برای حل مشکل، چاره‌ای اندیشیده شود.

وی بیان داشت: از روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها خواسته‌ایم دعاوی و اختلافات ناشی از پیامدهای کرونا را ابتدا به شعب صلح و سازش ارجاع و سپس اگر طرفین توافق نکردند پرونده تشکیل و به شعب ارسال گردد.

وی اظهار داشت: تاکنون نیمی از این دعاوی ...

Read More