بحران سیاسی در تایوان – ایرنا

بحران سیاسی در تایوان

[ad_1] به گزارش ایرنا، بحران زمانی شکل گرفت که به دنبال جمع آوری ۹۰۰ هزار رای از ساکنان شهر “کایه هسیونگ” که نقش مهمی در عرصه تجاری و سیاسی تایوان بازی می کند “هان کو یو” شهردار شهر از مقامش خلع شد. به دنبال این رویداد خانم “تسای اینگ ون” از مردم و مسئولان خواست …

ادامه مطلببحران سیاسی در تایوان – ایرنا