گزارش: آن را متوقف

لطفا فقط آن را متوقف

Illustration for article titled Report: Make It Stop

تبلیغات

در همه جا—این ادعا که آنها فقط نمی تواند ایستاده این مزخرف دیگر آمریکایی ها در سراسر کشور کرد که کسی, هر کسی که نیاز به لطفا فقط آن را متوقف کند. “لطفا لطفا لطفا به ما التماس شما در اینجا فقط با قرار دادن پایان دادن به آن را بلافاصله گفت:” منابع و اشاره کرد که آن را به حال همه رفته راه بیش از حد و آنها را به انجام تقریبا هر چیزی حتی برای یک با شکوه چند دقیقه از مهلت. “ما در حال در دست ما و زانو شفاعت با شما آن را همه به دور یک بار و برای همه است. چه آن را به? عیسی مسیح فقط آن را متوقف کند! متوقف کردن آن را در حال حاضر!” در مطبوعات زمان منابع تایید کرد که آنها می دانستند که در عمق آن هرگز متوقف شود.

تبلیغات

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.rushrtco.de