13 سوالات متداول کارفرمایان را بپرسید در مصاحبه شغلی

Illustration for article titled 13 Most Common Questions Employers Will Ask At A Job Interview

“می بینیم که دیوار سمت راست وجود دارد ؟ من میخوام پانچ یک سوراخ از طریق آن, و من دوست دارم برای دیدن شما سعی می کنید و من را متوقف کند.”

Illustration for article titled 13 Most Common Questions Employers Will Ask At A Job Interview

“چرا شما در حفظ و به من نگاه می خواهم که? چرا شما در حفظ و به من نگاه می خواهم که? من سوگند به خدا من شما پرتاب بر روی زمین قرار داده و پای راست خود را از طریق لعنتی جمجمه.”

Illustration for article titled 13 Most Common Questions Employers Will Ask At A Job Interview

“چگونه می توانم به شما فکر می کنم شما میخوای میرند ؟ نیاز به یک اشاره؟”

Illustration for article titled 13 Most Common Questions Employers Will Ask At A Job Interview

“خب پس بیایید آن را انجام دهد, شات بزرگ. آیا شما آماده به درهم و برهم کردن با این ادم خائن و بدنهاد؟”

Illustration for article titled 13 Most Common Questions Employers Will Ask At A Job Interview

“هی می خواهم کمی گرد و غبار ؟ من در میانهی شب خواب در 10 روز و من لازم نیست.”

Illustration for article titled 13 Most Common Questions Employers Will Ask At A Job Interview

“مرد به اندازه کافی به پانچ من در چهره شما کمی عوضی ؟ من پانچ خودم در سابق. من شکستن خود من لعنتی بینی در حال حاضر.”

Illustration for article titled 13 Most Common Questions Employers Will Ask At A Job Interview

“چه شد و یکی از حرفه ای مانع شما رو در گذشته و آنچه آموختید از غلبه بر آن؟”

Illustration for article titled 13 Most Common Questions Employers Will Ask At A Job Interview

“شما فکر می کنم من می توانم تبدیل این درب راست کردن آن لعنتی, قاب, huh?”

Illustration for article titled 13 Most Common Questions Employers Will Ask At A Job Interview

“چگونه در مورد من می آیند در اطراف به طرف دیگر از این میز و چشم خود را؟”

Illustration for article titled 13 Most Common Questions Employers Will Ask At A Job Interview

“عیسی. من کجا هستم؟”

Illustration for article titled 13 Most Common Questions Employers Will Ask At A Job Interview

“آیا شما با رفتن به بوسه من شما قطعه گه ؟ من بوسه به شما در سمت راست دهان است.”

Illustration for article titled 13 Most Common Questions Employers Will Ask At A Job Interview

“آیا شما به عنوان خوانده شده من هنوز اساسنامه? آیا شما به عنوان خوانده شده من؟! این فرش آغشته به سقز و من قسم به مسیح من را رها کردن این لعنتی مطابقت دارد.”

Illustration for article titled 13 Most Common Questions Employers Will Ask At A Job Interview

“HAGHHAAAGGHHAAAAAGHHAAAAGGHAGHHAGH!!!”

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de