11 یقین نشانه

Illustration for article titled 11 Surefire Signs

من فکر می کنم همه ما می دانیم این به چه معناست.

Illustration for article titled 11 Surefire Signs

بدون اشتباه آن را با این یکی.

Illustration for article titled 11 Surefire Signs

نوشتن روی دیوار.

Illustration for article titled 11 Surefire Signs

گاهی اوقات شما خوش شانس دریافت کنید و فقط یک نشانه روشن.

Illustration for article titled 11 Surefire Signs

بحث در مورد یک پرچم قرمز!

Illustration for article titled 11 Surefire Signs

به نظر می رسد مانند شما در شانس هستید!

Illustration for article titled 11 Surefire Signs

هیچ تردیدی در مورد آن.

Illustration for article titled 11 Surefire Signs

آره.

Illustration for article titled 11 Surefire Signs

نمی گویم هیچ کس به شما هشدار داده چرا که این خیره شما حق.

Illustration for article titled 11 Surefire Signs

این روشن است-کاهش شاخص.

Illustration for article titled 11 Surefire Signs

پس از این است.

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ru