چگونه مشاوره حقوقی را بدانیم ؟

یک مشاور حقوقی اساساً با انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی لینک منبع در شرکتها و سازمانها فعالیت می کند و بطور رسمی توسط شرکت یا سازمانی که در آن فعالیت می کند ، استخدام نشده است. به همین دلیل ، حقوق یک مشاور حقوقی بصورت ساعتی تعیین می شود ؛ به عبارت دیگر ، مشاور حقوقی موظف است تعداد مشخصی از ساعت ها مشاوره حقوقی (به عنوان مثال 50 ساعت) را به شرکت طرف قرارداد خود اختصاص دهد و برای هر ساعت هزینه ای دریافت کند.

خواندن
یک هیئت مشورتی چیست مشاوره حقوقی و چگونه می تواند به راه اندازی من کمک کند؟
3- تفاوت دیگر بین وکالت و مشاور حقوقی در این است که دارندگان پروانه اجرای قانون ، یک قاضی و یک دفتر اسناد رسمی نمی توانند بطور رسمی توسط یک سازمان یا شرکت استخدام شوند ، در این صورت آنها باید موقتاً مجوز خود مشاوره حقوقی را به سازمان تسویه کنند. مرجع مربوط حقوق و دستمزدی وجود ندارد و وی در صورت امکان می تواند بعنوان یکی از مشاغل ذکر شده به عنوان مشاور عمل کند.

در حال حاضر افرادی که دارای مشاوره حقوقی مدرک لیسانس یا بالاتر هستند و به آنها مشاوره داده می شوند مشاور حقوقی خوانده می شوند ، بنابراین نیازی به مجوز ندارند و با مشاوران قضایی فرق می کنند زیرا یک تست جداگانه برای مشاوره دستگاه قضایی لازم است.

4- از آنجا که یکی از اصلی ترین وظایف مشاوران حقوقی ارائه مشاوره و مشاوره حقوقی است ، این راهنمایی ها هم برای یک فرد و هم سازمان و شرکت قابل ارائه است و می تواند در کلیه زمینه های مشاغل و قراردادها و مذاکرات مربوطه باشد و در نتیجه افراد با آگاهی از جنبه های قانونی کار و تجارت خود تصمیم گیری صحیحی مشاوره حقوقی را اتخاذ می کنند. اما یک وکیل معمولاً در پرونده ای که جرم یا مشکلی بوجود آمده باشد مشاوره می دهد و افراد برای بررسی جنبه های قانونی یا کیفری خود به راهنمایی نیاز دارند.

آیا در مورد تفاوت بین وکیل و مشاور حقوقی به مشاوره نیاز دارید؟
اگرچه این قانون برای همه اعضای جامعه خطاب شده است و اساساً 15 روز پس از انتشار قانون در روزنامه رسمی کشور ، قرار است همه مردم از آن آگاه باشند ، اما به نظر می رسد به دلایلی آن اطلاعات واقعی در بین مردم تحقق نمی یابد مشاوره حقوقی تخصصی موجود است.
در این مقاله با تفاوت وکالت و یک مشاور حقوقی آشنا شدید. بنابراین می توان از مشاوره حقوقی در کلیه امور حقوقی و پرونده های حقوقی زندگی اجتماعی استفاده کرد. البته به دلیل تخصصی بودن امور ، مشاوره حقوقی نیز می تواند متناسب با تفاوت بین موضوعات حقوقی و موضوعات تخصصی باشد و هر مشاور در یک زمینه خاص که دارای تخصص لازم باشد ، می تواند به دنبال مشاوره حقوقی باشد.
برای پیشبرد پرونده های حقوقی شرکت شما ، بهتر است پس از انتخاب وی ، یک مشاوره مشاور با مشاور حقوقی مناسب منعقد کنید. تیم حقوقی وینداد در تمام مراحل تهیه و بررسی قرارداد در کنار شما است به گونه ای که شما و شغل خود از منظر قانونی کاملاً ایمن باشید.