میزان تولد در چهارمحال و بختیاری ۱۳.۴ درصد کاهش یافت

میزان تولد در چهارمحال و بختیاری ۱۳.۴ درصد کاهش یافت

[ad_1]

عبدالرضا کریمی شامگاه دوشنبه در نخستین شورای راهبردی جمعیت چهارمحال و بختیاری در سال‌جاری تاکید کرد: در سال گذشته ۱۶ هزار و ۲۹۳ واقعه ولادت در این استان ثبت شد که این میزان در مقایسه سال ۱۳۹۷ که ۱۸ هزار ۸۱۸ واقعه بود ۱۳.۴ درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: میانگین ثبت ولادت کشور در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۱۲.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی یادآور شد: از مجموع ۱۶ هزار و ۲۹۳ واقعه ولادت ثبت شده چهارمحال و بختیاری در سال گذشته هشت هزار و ۴۸۹ واقعه مربوط به مردان، هفت هزار و ۸۰۴ واقعه مختص زنان، ۹ هزارو ۴۹۸ واقعه در مناطق شهری و ۶ هزار و ۷۹۵ واقعه در روستاها بوده است.

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در سال گذشته چهار هزار و ۸۶ واقعه وفات در این استان ثبت شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۷ قبل از آن نیم درصد کاهش داشته است.

وی گفت: میانگین ثبت وفات کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن ۴.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

کریمی تاکید کرد: از مجموع چهار هزار و ۸۶ واقعه وفات ثبت شده چهارمحال و بختیاری در سال گذشته ۲ هزار و ۳۸۶ واقعه مربوط به مردان، یک‌هزار و ۷۰۰ واقعه مختص زنان، دو هزارو ۵۶۳ واقعه در مناطق شهری و یک‌هزار و ۵۷۳ واقعه در روستاها بوده است.

وی افزود: میانگین ازدواج وقوع شده چهارمحال و بختیاری در سال گذشته با ۶ هزار و ۶۹۲ واقعه نسبت به سال ۱۳۹۷ با هفت هزار و ۸۸۸ واقعه ۱۵.۲ درصد کاهش دارد.

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: از مجموع واقعه‌های ازدواج ثبت شده استان در سال گذشته پنج هزار و ۳۷۴ واقعه در مناطق شهری و یک‌هزار و ۳۱۸ واقعه در روستاها بود.

وی یادآور شد: در سال گذشته میانگین سنی زوج‌های چهارمحال و بختیاری هنگام ازدواج ۳۰.۳ سال و زوجه‌ها ۲۴.۸ سال ثبت شده است.

کریمی اظهار داشت: پارسال یک‌هزار و ۴۰۲ واقعه طلاق در چهارمحال و بختیاری ثبت شد که نسبت به سال ۱۳۹۷ با یک‌هزار و ۴۹۴ واقعه ۶.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی گفت: از مجموع واقعه‌های طلاق ثبت شده چهارمحال و بختیاری در سال گذشته یک‌هزار و ۲۲۰ واقعه در مناطق شهری و ۱۸۲ واقعه در روستاها بود.

کریمی یادآور شد: در سال گذشته میانگین سنی زوج‌های استان هنگام طلاق ۳۷.۳ سال و زوجه‌ها ۳۲.۱ سال ثبت شده است.

به گزارش ایرنا، بیش از ۹۹ درصد وقایع چهار گانه چهارمحال و بختیاری در مهلت قانونی و بهنگام ثبت می‌شود.

قانون برای ثبت بهنگام وقایع چهار گانه حیاتی شامل ولادت، فوت، ازدواج و طلاق ۱۵ روز فرصت در نظر گرفته است.

چهارمحال و بختیاری بیش از ۹۷۹هزار نفر  در ۱۰ شهرستان دارد.

[ad_2]

Source link