سطح بالای پیستون زیر ، گنبدی شکل می باشد

در قسمت های قبلی به مقاله حلقه پیستون و مقاله پیستون بابکت چیست؟ در خودروهایی که سیستم تایمینگ و سوپاپ آنها متغیر می باشد ( در بخش تایمینگ به تفسیر آن پرداخته ایم ) به جهت دوری از بازخورد سوپاپ ها به پیستون ، شیارهایی بر مطابق صورت سوپاپ در پیستون ساخت کرده اند تا درصورتیکه سوپاپ در هنگام بالا بودن پیستون ، ذیل بود ، اهمیت پیستون برخورد نکند. در حقیقت فضای احتراق می بایست به طور کامل آب بندی باشد تا در زمان احتراق و تولید فشار به پیستون برای اعمال کشش و مکش از کمپرس موتور کاسته نشود اما در هیچ حالتی نمیتوان پیستون را به گونهای طراحی کرد که خویش عمل آب بندی را به تنهای انجام دهد برای این مراد در نصیب بالایی پیستون شیارهایی به جهت قرار دادن حلقه در لحاظ گرفته شده می باشد تا هم عملیات آب بندی را به شکل تمام انجام دهد و نیز لایهای از فیلم روغن را در هر بار که پیستون بالا و زیر می رود را روی دیوار سیلندر قرار دهد. اما رینگ های روغنی که در شیارهای پایینی قرار گرفته اند و معمولا اساسی شیار یا رخنه هستند، کنترل پخش روغن را بر عهده داشته و اهمیت پاک نمودن روغن مازاد از بدنه سیلندر و ارجاع آن به کارتر، از مصرف بیش از ترازو روغن ممانعت به عمل می آورند. وارد شدن فشار به موتور و ارتقاء کارکرد آن، سبب ساز فساد رینگ پیستون می شود و این دستور سبب عدم درزگیری مناسب و شکافت سوخت می گردد. تراش دادن واشر سرسیلندر دقت بخش اعظمی میخواهد چون چنانچه حتی میزان قلیل یاز ضخامت آن کمتر یابد باعث کمتر محیفضه احتراق و ارتقاء نسبت تراکم موتور ماشین میگردد و متواند مشکلات زیادی از پاراگراف گرم شدن بیش از حد موتور را ایجاد کند. چون رینگ قطعهای اصطکاکی میباشد و همواره در مجاورت دما و فشار بالا قرار دارد هموارد احتمال خراب شدن دارد. ـ جمعآوری و پاک کردن روغن از جداره سیلندر و دوری از ورود روغن به محیط احتراق بسته به دسته موتور و توان و سوخت آن ممکن میباشد تعداد ۳ الی ۷ حلقه روی هر پیستون کارگزاری شود که در موتورهای بنزینی به طور معمول ۳ رینگ بر روی پیستون قرار می‌گیرد که ۲ رینگ بالا رینگهای فشاری نامیده میشوند و فشار ناشی از دانسیته و احتراق را حبس کرده و مانع از رد کردن کمپرس می شوند و حلقه پایینی رینگ روغن نامیده میگردد که روغن مازاد از جداره سیلندر را پاک کرده و فقط یک فیلم روغن بر روی جدار سیلندر باقی میگذارد تا حرکت رینگ و پیستون را تسهیل کرده و اصطکاک را به دست کم مقدار ممکن برساند. همین رینگ پیستون ها که از کالا چدن ساخته شده و در برابر حرارت مقاومت دارند، از شکافت روغن به گوشه و کنار احتراق هم خودداری می کنند. پیستون (piston) قطعهای استوانهای شکل میباشد که انرژی حاصل از احتراق سوخت در موتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می کند و درنهایت این حرکت، به چرخها و بهصورت حرکت چرخشی منتقل میشود. قطر پیستون صحیح به ترازو سیلندر است.سرسیلندر و سرپیستون محوطه اتاق احتراق را تشکیل می دهند.پیستون حرکت رفت و برگشتی داراست و به علت عمل دسته پیستون در میل لنگ به حرکت دورانی تبدیل می شود، اولین کار پیستون این میباشد که یک سطح متحرک را که از اطرافش گاز نتواند نفوذ کند، تشکیل دهد تا مواد مهم رتبه حرارت و فشار زیاد بتوانند منبسط شوند، هماهنگ کلیدی این عمل انتقال فشار نیروی گاز به گونه هست که آن هم به نوبه خود حرکت را به میل لنگ انتقال می دهد.این انتقال حرکت از دسته پیستون به میل لنگ متناسب دارای زاویه نوع پیستون مهم ساخت پیستون موتور استرلینگ جدار سیلندر است. ـ به دستکم رساندن سطح تماس در بین پیستون و جداره سیلندر و به طور همزمان دوری از اصطکاک دربین پیستون و سیلندر که سبب فرسودگی زود هنگام میشود. در همین شرایط ممکن است پیستون به جداره سیلندر بچسپد و به اصطلاح گریپاژ کند . رینگ پیستون حاشیه پررنگ هم رینگی هست که مرحله مماس آن با تحدب بوده و روانکاری میان حلقه پیستون و جداره سیلندر را یکنواخت تر انجام می­دهد. اهمیت اعتنا به استرس خمش و خطر ناکامی در بخشها همپوشانی، پیستون رینگ کلیدی اتصالات همپوشانی باید تنها در کمپرسورهایی که حیاتی فشار حداکثر 15 بار هستند استفاده شود. بخش اعظم قطعات اتومبیل اهمیت عمر استاندارد هستند و پس از مدتی ممکن هست نیاز به تعمیر و یا ردوبدل داشته باشند. به نحوی که فیلر اصلی نیرویی در میان 20 تا 35 نیوتن از در میان سیلندر و پیستون خارج گردد. اهمیت ترین وظیفه رینگ پیستون خودروی شما، کاهش اصطکاک و دوری از فرسایش پیستون، بوش و سیلندر هست که این کار را مهم اهمیت کاستن تماس پیستون اصلی سیلندر یا این که دیواره بوش ها انجام می دهد. آلرژی بعضا از قطعات تا حدی می باشد که در شکل فساد و یا ایراد در عملکردشان، خودروی شما از حرکت باز ایستاده و باید به سمت تعمیرگاه روانه شود و این در حالی میباشد که حیاتی فساد سایر قطعات غیر حساس، کماکان خودروی شما حرکت می نماید و شما می توانید هر زمانه که مجال داشتید نسبت به تعمیر آن قطعه اقدام نمایید. قطعات خودروی شما به نسبت حیاتی هرمورد از آنها، از حساسیت های متمایز برخوردار هستند؛ بعضی از قطعات به تیتر امکانات مازاد و بعضا از آن‌ها قطعات آیتم نیاز برای خودرو هستند. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها بخش اعظم در گزینه چرا پیستون را اف ست می سازند لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.