روش تولید نشا صیفی و سبزی

در صورتی که بخواهیم نشا را تعریف کنیم می توانیم اینطور بگوییم که نشا ؛ گیاهچه کوچک ، توانا و سالمی میباشد که در وضعیت مطلوب از نظر نور ، دما و رطوبت رویش کرده است. نشا گیاه کوچکی می باشد که نصیب هایی از دوره پرورش خود را در محیطی مناسب و در دست گرفتن شده گذرانده و پس از مساعد شدن هوای خارج به زمین اساسی انتقال دیتا می شود. بذرها را بایستی اساسی توجه به جور گیاه، در عمق مناسب کاشت تا در گوشه و کنار کشت از سلول به خارج ریخته نشود. حساس توجه به طی زمان با پرورش ابتدایی در گلخانه که نسبتاً دو ماه به ارتفاع می انجامد این مدت از دفعات ابیاری و نیز هزینه کارگری و همینطور طول مدت داشت و هزینه های ان می کاهد. حالا می شود به جهت کاشتن بذر اقدام نمود. به جهت روکش نمودن هم از پلاستیکهای استعمال نمایید تا اشعههای نور خورشید به کالا لینک آسیبی وارد نکند. برای شروع فعالیت از سبدهای نشا ریز استفاده کنید.بعداز آن به دارای ترین تراز عمل خود میرسید و آن آمادهساختن گلخانه برای کاشت میباشد. به همین مراد تولید کنندگان با هدف ایجاد فراورده زودرس، کمتر زمان ساخت و ایجاد دو یا این که چندین رتبه محصول در طول یک فصل رشد، از نشا به کار گیری میکنند. پس از کاشت بذرها بروی آنان را اساسی ورمیکولیت پوشاند. برای یکدست بودن تمامی سلول ها را باید بصورت یکسان لبریز کرد و مقداری سطح آنها را فشار داد، آن گاه می توان گوشه و کنار کشت را در میان 6 الی 9 میلی متر فشرده کرد. نخست تراز متوسطی از مکانیزاسیون نشا را شرح خوا‌هیم اعطا کرد ، تا فهم بهتری از رویکرد اندازی یک واحد تولیدی نشا داشته باشیم . راه اندازی گلخانه تولید نشا نیاز به پی بردن اطلاعات ضروری و اهمیت به اندازه از اصول کاشت، آبیاری و … همت کردیم درباره نشا داده ها مفیدی را کلیدی شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. آن‌گاه از این که سینی نشا تعیین شد آنها را می بایست برای محیط کشت اهمیت موادی همچون پرلیت، پیت ماس یا این که ورمیکولیت فراهم کرد. در صورتی که شما هر دسته سوالی در ارتباط کلیدی کجا و طرز به کارگیری از منبع دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید