دوزینگ پمپ پرومیننت ProMinent – پمپ تزریق مواد شیمیایی و سیستم آنلاین کولینگ تاور

ازدیگر عواملی که می تواند سبب لرزش در پمپ ها شود می اقتدار به هم محور نبودن تلمبه و محور حیاتی آن بیان کرد چون در این صورت سبب ایجاد جفت نبودن اصلی دیگر قطعات دانست به همین برهان سبب ساخت سرو صدا می شود.از دیگر عامل ها می توان به بیرون شدن شفت از مرکز خود دانست که این پدیده دارای چشم قابل دیدن و تشخیص نمیباشد به این برهان آن را بر بر روی ماشین تراش که اهمیت ترازو گیر ساعتی می باشد کارگزاشتن می نمایند و اگر همین کج شدگی به اندازه خیلی خیلی ناچیرز باشد به وسیله یک فرد ماهر قابل رجوع و برگشت به خط می باشد در غیر اینصورت از منزلت بیرون می شود.یکی دیگر از اشکالات در پمپ ها می قدرت به خوردگی پروانه تلمبه و رینگ ها و بلبرنگ ها اشاره کرد که سائیده شدن و یا این که مسافت آزاد آن ها مضاعف شده است. پمپ هاي ديافراگمي جزگروه پمپ هاي رفت و بر گشتي هستند كه المان پمپ را يك ديافراگم قابل ارتجـاع تشكيل مي دهد .اين پمپ هاازلحاظ اصول كاربسيار مشابه پمپ هاي مدل پيستوني يا پلانجري مـي باشـندبااين تفاوت كه درپمپ هاي پيستوني حركت پيستون ياپلانجرمستقيماباعث جابجاشدن مايع مي شودولي در پمـپ هاي دسته ديافراگمي حركـت رفـت وبرگشـتي روي ديـافراگم اعمـال مـي شـودوانقبا ض وانبسـاط ان باعـث تغييرحجم درون پمپ وورودوخروج مايع مي شود. دوزینگ پمپ سلونوئیدی اتاترون (Solenoid dosing pumps) ایجاد ایتالیا از مدل پمپهای جابجایی مثبت و اصلی محرکهای سلونوئیدی بوده و شامل چهار سری با کلیدی ویژگیهای مشترک هستند. شرکت پمپ سازی EMEC در سال 1982 در ایتالیا تاسیس شد. در حالت ایده ال پمپ هایی را آیتم استفاده قرار می دهیم که همیشه در بهترین شرایط خویش فعالیت می کنند.اما در دنیای واقعی به ندرت پیش می آید بتوانیم از یک ایجاد کننده پمپی دریافت کنیم که بازدهی آن به الزامات آیتم نظر ما نزدیک باشد.و یا پیدا کردن راهی که بتواند عملکرد پمپ را درنقطه بیشترین بازدهی و یا نزدیک به ان نقطه محافظت نماید محال به نظر می رسد.البته مهندسین کاربردی راههایی برای بهینه سازی انتخاب پمپها دارند.یک راه این می باشد که پمپ مطلوب را مشخص نموده و مشخصه های آن را به قدری دقیق ذکر نماییم که پمپهای دیگر را شامل نشود.در صنعتی که رقابت بر سر بهترین پیشنهادات وجود دارد همین عمل مورد قبول واقع نمی شود.روش دیگر ابلاغ نمودن مشخصات پمپ بصورت پارامترهای کلیدی می باشد.این پارامترها عبارتند از: جریان هد – افت فشار- ، حداکثر اقتدار ترمز، دستکم بازدهی پمپاژ،حداقل ضریب توان موتور و حداکثر شتاب موتور. راندمان تغيير چنداني نمي كند (براي سرعتهاي گوناگون ) ولی بايد در حیث داشت كـه بـا تغييـر طـرح پمـپ راندمان به نحو موثري دوزینگ پمپ دست دوم تغيير خواهدكرد . ۱۵- به ادله کلیدی بودن اکثر زمان ها فرآیندهای دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان به جهت دوری از اختلال در آن سفارش می شود قبل از توقف پمپ لوازم یدکی آن تنظیم و حفظ شود. تجهیزات جانبی دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها: کارایی درست سیستم پمپهای دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان وابسته به تعیین درست تجهیزات جانبی می باشد. جهت مشاوره فنی و استعلام قیمت اشکال دوزینگ پمپ اساسی کارشناسان سام تجهیز در تماس باشید. 4) اساسا پمپ های جابجایی برای مقادیر قلیل جریان در فشارهای بالا و مایعات لزج به عمل می رود و پمپ های دینامیک به جهت فشار های میانگین و جریان های زیاد آیتم به کارگیری قرار می گیرد .