دوزینگ پمپ – قیمت روز پمپ کلرزن – دوزینگ پمپ (تزریق مواد شیمیایی)

بهصورت کلی، دوزینگ پمپ پیستونی و دیافراگمی برای تزریق مواد شیمیایی به جریان آب یا این که مایعی یگانه مورداستفاده قرار میگیرند، تا سبب ساز ایجاد نوعی واکنش فیزیکی یا این که شیمیایی شوند. دبی این پمپ ها به شکل دستی و یا اتوماتیک و بسته به موقعیت فرآیند قابل تغییر می باشد. انتخاب جور شیرها (مثلاً توپی یا سوپاپی) به طور معمول مهم دقت به دبی پمپ گزینش می شود و مسئولیت آن بر عهده سازنده پمپ می باشد. دبی دوزینگ پمپ جسکو از 2.4 تا 30.7 لیتر بر ساعت دوزینگ پمپ ترکیه متغیر می باشد. مواقعی همچون دما، دبی، ویسکوزیته، خورندگی سیال و فاکتورهای دیگر در طراحی اثر گذار می باشند. اسم FLUX بیش از ۷۰ سال هست که مترادف و هم معنی اهمیت فناوری پمپ بوده است و فرآیندهای جاری را حتی در رسانه های درخواستی تضمین می کند. فشار برگشتی را گزینش کنید (این فشار بایستی بخش اعظم از فشار خط یا این که تجهیزاتی باشد که می خواهید به آن دوز کنید). در سیستم های مترینگ پمپ دبی و فشار فراوان اصلی دارای هستند.به این جهت دبی و فشار دوزینگ های ساخته شده قابل تغییر‌و تحول می­باشند.که به طور معمول مرتینگ پمپ ها در بین ۱لیتر بر دقیقه تا۱۰۰۰ لیتر بردقیقه و فشار کاری مترینگ پمپ ها ۱تا ۲۰۰۰ بار تغییر و تحول می­ کند. دوزینگ پمپ ها گونه ای از الکتروپمپ ها اصلی نرخ جریان سیال و دبی مضاعف پایینی هستند بگونه ای که دیمانسیون دبی برای آنان گاها بجای گالن در دقیقه بر حسب گالن در روز سنجیده میشود هر یک‌سری که میزان دبی دوزینگ پمپ قابل تنظیم می باشد. شامل خط مکش، ورودی و خط دوز می باشند . هر پمپی که بتواند دبی را به طور ظریف و اهمیت رتبه تکرار قابل قبولی تهیه و تنظیم کند می قدرت به جهت دوز استعمال کرد، البته پمپ های تخصصی به جهت دوز در بازار وجود دارد. § برای در اختیار گرفتن PH، اسید ها و قلیایی ها مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که اختلاف فشار رانش و مکش کاهش از ۵/۱ بار باشد، به کار گیری میشود. بعضی از گونه های دوزینگ پمپ کار کشته به کار کردن اساسی سیالاتی که دما یا فشار بالایی دارند، نیستند. گونه های متفاوتی از پمپ های اندازه گیری وجود داراست که در ذیل تلاش خوا هیم کرد به تحلیل پرکاربردترین ها، خصوصیت ها و کاربردها بپردازیم. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات دوچندان بیشتر در آیتم دوزینگ پمپ زیمنس لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.