خانه هوشمند اطلاعات فروش و راه اندازی

تقریباً نظیر هاب خانههای هوشمند، هر دستگاه متصل به دستیار صوتی شما را می توان از یک برنامه واحد کنترل کرد و همین وضعیت دوچندان خوبتر از این میباشد که بخواهیم برنامه کنترلکننده هر دستگاه را محافظت کرده و به هنگام استعمال به یاد آوریم. یخچالهای هوشمند، اتومبیل لباسشوییها، ماشین ظرفشویی و فرهای هوشمند در اکنون حاضر وجود دارند. او به جهت این راحتی سعی های زیادی انجام بخشید تا این که گوشی هوشمند را اختراع کرد.از آن پس، دنیا در حال تحولات شگرفی است که خودمان هم از شنیدنشان انگشت به دهن می مانیم. قبل از خارج وارد شدن رختخواب واتاق خواب را گرم کنید تا گرم و دلپذیر باشد. درواقع دیگر نیازی نیست صد رد صد در محل فیزیکی منزل به جهت رئیس یا این که دستورها متفاوت حضور داشته باشید فقط رابطه برقرار کنید! دستیاران صوتی مانند وب سایت گوگل Home (گوگل هوم) و الکسا اسمارت ناچیز کم جای هوم هاب را میگیرند؛ اساسی داشتن یک دستیار صوتی، میتوانید دستگاههای مختلف خود را بهم مرتبط سازید تا بتوانند در رابطه حیاتی نیز عمل کنند. ممکن است خیلی چیزها. برای مثال شستن ظرفها، تمیز کردن خانه، خارج بردن زبالهها، حاضر کردن صبحانه در صبحهای زود که می بایست سر فعالیت بروید و بقیه کارهای تکراری روزمره ای که چارهای جز تکرار هر روز آن ها ندارید. در عمل، تقریبا هر وسیلهی الکترونیکی می تواند به سیستم هوشمند خانه بپیوند؛ البته سؤال اهمیت همین نمی باشد که چه وسیلهای میتواند، بلکه چه وسیلهای بایستی به سیستم هوشمند متصل شود. زیبایی خودکارسازی در خانه هوشمند همین میباشد که، انجام تغییرات در کل منزل را به تغییرات مرحلهای و فقط در بخشهایی که نیاز دارید، تغییر و تحول داده است. این اپلیکیشن معمولا روی سیستم عاملهای اندروید و ios قابل اجراست و قابلیت و امکان کنترل شدت نور لامپها را دارد و در صورتی که لامپها اساسی LED رنگی باشند قابلیت تغییر رنگ لامپ هم آماده میگردد. هوشمندسازی منزل بهصورت بیسیم به کابلکشی یا این که تغییر و تحول سیمکشی دیرین نیاز ندارد. براین اساس او‌لین نکته ای که با می یابد همین هست که به عنوان یک کاربرخانه هوشمند، می بایست هدف کلیدی خویش از خودکارسازی منزل را معین نمایید. 3. تهیه میزان روشنایی: برایناساس سیستمهای هوشمند، روشنایی را بر پایه نور طبیعی ارتقاء یا این که کاهش میدهند که همین روش در کمتر مصرف انرژی تأثیر خانه هوشمند طبقه آخر به سزایی دارد. دستیار دیجیتال این شرکت یعنی الکسا با استفاده از اوامر صوتی و اتوماسیون در مدیر منزل به شما امداد میکند. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه خانه هوشمند ظهور امام زمان بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.